Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení
Internetový obchod Limited Hotel | Gourmet Edition je provozován na internetové adrese www.limitedgourmetedition.eu (dále jen „Stránky LGE“).

Provozovatel 
Provozovatelem internetového obchodu je společnost Gourmet Plus Group, s.r.o., se sídlem Praha 6, Praha 6 – Lysolaje, Do Zátiší 339/10, 165 00, IČ: 28514360, DIČ: CZ 28514360. Společnost je vedena u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 147155 (dále jen „Provozovatel“).

Platnost nabídky
Nabídka služeb a cen konkrétních služeb a zboží je platná vždy v okamžiku zobrazení na Stránkách LGE a tím i možnosti nákupu. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Smluvní podmínky
Vyplněním a odesláním registračního formuláře, úhradou platby za produkty či služby Kupující vyslovuje souhlas se Smluvními Podmínkami. Potvrzením Podmínek současně potvrzuje, že je četl, porozuměl jejich obsahu a nemá k nim výhrady; současně se Podmínky stávají smluvním ujednáním mezi Kupujícím a Provozovatelem.

Odpovědnost
Spolupracující provozovny poskytují Výhody na své produkty či služby v konceptu 1+1 (dále jen „Voucher 1+1“) na základě smluvního vztahu s Provozovatelem.

Uzavření kupní smlouvy
Stránky LGE obsahují informace o nabízených službách a zboží včetně všech souvisejících poplatků. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou uhrazením poplatku za Vouchery 1+1 na Stránkách LGE. 

Elektronický voucher 1+1
Po úhradě obdrží Kupující e-mailem na elektronickou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři přehled zakoupených elektronických Voucherů 1+1, které obsahují unikátní kód včetně doby platnosti využití. 

Bezpečnost platby
Systém pro bezpečné platby po internetu 3-D Secure obecně umožňuje přijímání všech platebních karet asociací VISA a MasterCard, které vydavatelská banka povolí pro bezpečnou platbu po internetu touto technologií.  Zda je možné Vaši platební kartu použít pro platbu po internetu technologií 3-D Secure, zajistíte u banky, která kartu vydala. Nabízí se taky možnost platby přes AMEX, PayPal a Apple Pay.

Cena 
Cena za nákup Voucherů 1+1 je na Stránkách LGE uvedena v českých korunách a obsahuje 21% DPH. 21% DPH je taktéž vyčísleno na finální faktuře a v sumáři objednávky.

Daňový doklad
Daňový doklad – fakturu obdrží Kupující v elektronické podobě e-mailem na elektronickou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři, a to po dokončení objednávky, tj. po úhradě Voucherů 1+1. 

Správnost údajů
Při registraci a vyplnění objednávkového formuláře na Stránce LGE je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené Kupujícím při objednávání zboží jsou Provozovatelem považovány za správné a pravdivé. Kupující má právo si před finálním potvrzením objednávky údaje zkontrolovat a případně je změnit. Objednávka je potvrzena kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“.

Odstoupení od Smlouvy
Odstoupení od smlouvy, představované těmito Podmínkami, je možné pouze písemně, a to, pokud nebylo Voucheru 1+1 dosud využito, i bez udání důvodu, a to nejpozději do 14 dnů ode dne uhrazení ceny poukazu. Navrácení peněz zpět na účet Zákazníka nebo navrácení hotovosti (dle požadavku Zákazníka) je podmíněno navrácením Voucheru 1+1. Provozovatel si vyhrazuje právo ověřit využití / nevyužití u partnerské provozovny. Navrácení peněz zpět na účet Zákazníka se aplikuje i v případě, že spolupracující partnerská provozovna svůj podnik uzavře nebo se dostane do bankrotu.

Plnění třetích stran
Veškeré partnerské provozovny uvedené na Stránkách LGE mají s Provozovatelem, uzavřenou smlouvu o spolupráci a zavazují se k poskytnutému plnění. Provozovatel ručí za aktuálnost nabídky a možnost čerpání výhody po dobu platnosti Voucheru 1+1.

Dotazy a reklamace
Případné reklamace v případě úhrady a neobdržení Voucheru 1+1 nebo jakékoliv další dotazy ohledně uplatnění, fakturace, prosím zasílejte e-mailem na 1plus1@limitedgourmetedition.eu. Kontaktujeme Vás telefonicky nebo e-mailem do 24 hodin.

Ochrana osobních údajů
Vyplněním registračního formuláře Kupující uděluje Provozovateli souhlas ke zpracování všech osobních údajů, týkajících se jeho osoby, které Provozovateli poskytl, a to v souladu s nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“) a dalšímu marketingovému zpracování těchto údajů, tj. nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Osobní údaje Zákazníků jsou drženy a používány výhradně Provozovatelem. Provozovatel neposkytne ani jinak nezpřístupní třetí osobě údaje poskytnuté Zákazníkem na základě těchto Podmínek.

Prolinky na jiné webové stránky
Provozovatel nenese odpovědnost za funkčnost a obsah internetových odkazů na internetové Stránky subjektů odlišných od Provozovatele, umístěných na Stránkách LGE, a dále též ochranu dat a informací, které jsou zpřístupněné na jiných internetových Stránkách a Stránkách, které nejsou chráněny bezpečnostními opatřeními LGE.

Obsah Stránek LGE
Všechny informace jsou zveřejněny na Stránkách LGE v dobré vůli a Provozovatel se vždy snaží zaručit, aby všechny tyto informace byly aktuální a přesné, nicméně může se stát, že se vyskytnou malé chyby či nepřesnosti, za které se Provozovatel předem omlouvá. Všechny materiály a informace obsažené na Stránkách LGE jsou ve výlučném vlastnictví Provozovatele a podléhají jejímu autorskému právu. Všechna práva jsou vyhrazena. Materiály a texty obsažené na Stránkách LGE mohou být měněny, publikovány nebo jinak distribuovány pouze s předchozím souhlasem Provozovatele.

Kontaktní údaje Provozovatele
Gourmet Plus Group, s.r.o., Andrea Jakubíková, Managing Director, +420 775 099 93, 1plus1@limitedgourmetedition.eu.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. června 2020.